Woningbouw


In de woningbouw gebruiken we zowel de standaard Total Stations (twee-mans ploeg) als Robotic Total Stations (één-persoons bediening) voor het uitzetten van o.a grondwerk, heiwerk, fundering, ankers en wanden. In de plaats van een bouwraam en draden, slaan we piketten in de grond op de hoekpunten van de fundering. Op de vloeren markeren we de stramienen en gevellijnen, meestal 50cm verklikt. De punten of assen worden direct geselecteerd in de tekening op het veldboek om uit te zetten. Onze moderne software, werkt op Android en is snel te leren. In de bouw wordt nog veel gewerkt met AutoCad voor de contructie tekeningen, deze laden we direct in onze software via DXF of DWG. Maar direct een IFC-bestand (BIM) laden kan ook. We kunnen bijvoorbeeld ook een dwarsdoorsnede maken uit het 3D-model, om  wanden uit te zetten. Ook voor het uitzetten van heiwerk worden automatisch de heipalen uit de tekening gefilterd. Dit scheelt veel tijd en voorkomt fouten. Voor de voorbereiding op kantoor kan je MC-Start gebruiken, maar het hoeft niet.

  • De GeoMax Zoom75 is de ideale éénmans Total Stations voor de woningbouw. Deze is nauwkeurig, betrouwbaar en met de Android software X-Pad snel te leren. Voor het zoeken van het prisma gebruik je de joystick of de GPS positie van het veldboek. De Zoom75 zoekt het prisma in het kijkerbeeld of draait rondjes, daarna blijft deze het prisma automatisch volgen
  • De GeoMax Zoom95 heeft als extra dat deze automatisch het prisma zoekt
  • Met de handmatige Total Station Zoom50 blijf je achter het instrument staan, je collega loopt met het prisma en markeert de meetpunten

Roterende lasers en waterpasinstrumenten worden gebruikt voor het meten van het meterpeil. Indien de NAP hoogte over gehaald moet worden over grotere afstanden is het digitaal waterpasinstrument de beste oplossing.

Steeds vaker is de aannemer ook verantwoordelijk voor het uitzetten van de rooilijnen en erfgrenzen. Hiervoor hebben we de verschillende GPS / GNSS apparatuur, dit kan ook in combinatie met een Total Station ingezet worden.