Woningbouw


Voor de woningbouw hebben we de standaard Total Stations en Robotic Total Stations voor het uitzetten van grondwerk, heiwerk en de betonkonstrukties.

Roterende lasers en waterpasinstrumenten worden gebruikt voor het meten van het meterpeil. Indien de NAP hoogte over gehaald moet worden over grotere afstanden is het digitaal waterpasinstrument de beste oplossing.

Steeds vaker is de aannemer ook verantwoordelijk voor het uitzetten van de rooilijnen en erfgrenzen. Hiervoor hebben we de verschillende GPS / GNSS apparatuur, dit kan ook in combinatie met een Total Station ingezet worden.