RDNAPTRANS 2018 of toch nog RDNAPTRANS 2008

RDNAPTRANS™2018  is de officiële omrekening van het wereldwijde GPS coördinatensysteem naar ons lokale RD (x,y) en NAP (hoogte) in Nederland. Dit dient regelmatig aangepast te worden, omdat de continenten onderling langzaam bewegen. Daarnaast wordt de NAP hoogte constant bijgehouden om een goed waterpasvlak te evenaren met GPS, hierin zijn waterpasinstrumenten leidend.

Tot op heden gebruiken we RDNAPTRANS2008, maar RDNAP2018 is al beschikbaar. Onze software X-PAD voor Android en SurvCE voor Windows heeft dit in de huidige versie reeds mogelijk gemaakt. De vraag is alleen of je deze al wilt gebruiken?

Hieronder het advies van de overheid in overleg met het referentienetwerk 06-GPS:

In het kort; gebruik je grote GIS bestanden gebruik RDNAPTRAN2018 (de berekening gaat veel sneller), wil je nauwkeurig RTK meten, blijf RDNAPTRANS2008 gebruiken tot 1 oktober 2021

Advies over gebruik RDNAPTRANS™2018

Na overleg met vertegenwoordigers uit het werkveld heeft de NSGI besloten de overgangsperiode tussen RDNAPTRANS™2008 en RDNAPTRANS™2018 te verlengen tot 1 oktober 2021 en de huidige realisatie ETRF2000(R05) te handhaven. Een meetcampagne eind 2020 moet uitwijzen of de overgang naar RDNAPTRANS™2018 en ETRS89-realisatie ETRF2000(R14) leidt tot een betere aansluiting op NAP.

Met betrekking tot het gebruik van RDNAPTRANS™ tot 1 oktober 2021 adviseert de NSGI het volgende:

Gebruikers die alleen met x- en y-coördinaten werken raden we aan over te gaan tot het gebruik van RDNAPTRANS™2018.
In GIS-pakketten raden we aan RDNAPTRANS™2018 te gebruiken om te kunnen profiteren van de gestandaardiseerde implementatie.
Gebruikers die kunnen profiteren van het grotere dekkingsgebied op zee raden we aan over te gaan tot het gebruik van RDNAPTRANS™2018.
Gebruikers die zeer hoge eisen stellen aan de nauwkeurigheid van de hoogte, raden we aan RDNAPTRANS™2008 te blijven gebruiken. Wanneer de hoogte van cruciaal belang is blijft het advies echter altijd: aansluiting op NAP door middel van waterpassing.

https://www.nsgi.nl/geodetische-infrastructuur/producten/coordinatentransformatie